Tilbud

Muntlig:

 • konsekutiv og simultan

Skriftlig:

 • fødselsattester
 • ekteskapsattester
 • dåps- og konfirmasjonsattester
 • forlovererklæringer
 • erklæringer fra brudefolkene
 • prøving av ekteskapsvilkårene
 • navnebevillinger
 • erkjennelse av farskap
 • avgangsvitnemål fra den videregående skolen
 • karakterutskrifter
 • diplomer
 • resuméer av magisteravhandlinger
 • CVer
 • bankutskrifter
 • kredittvurderinger
 • avtaler
 • handelstilbud
 • søknader i forbindelse med godkjenning av utenlandsk utdanning
 • dom, forlik, vedtak, tillkallinger til retten,
 • korrespondanse fra den polske og norske trygdeetaten
 • korrespondanse fra den norske og polske skatteetaten, deriblant selvangivelser og skatteoppgjør
 • anmeldelser
 • vedtak om henleggelse av etterforskninger
 • bostedsattester
 • bosettingstillatelser og oppholdstillatelser
 • notarialbekreftelser
 • ektepakter om særeie
 • deling av arv
 • arveoppgjør
 • arbeidsavtaler
 • bekreftelse på arbeidsforhold
 • lønnsslipp
 • medisinsk dokumentasjon, epikriser, pasientjournaler, vaksinasjonskort, henvisninger og konsultasjoner
 • søknader
 • rettledninger
 • vognkort
 • bruksanvisninger
 • homologeringer
 • internettsider
 • privat korrespondanse