Oferta

Tłumacznia ustne:

 • konsekutywne i symultaniczne

Tłumaczenia pisemne:

 • odpisy z Urzędu Ewidencji Ludności
 • świadectwa chrztu, bierzmowania i ślubu
 • oświadczenia świadków ślubu
 • zaświadczenia o możliwości zawarcia związku małżeńskiego
 • decyzje o zmianie nazwiska
 • uznanie ojcostwa
 • świadectwa maturalne
 • wykazy ocen
 • dyplomy ukończenia studiów
 • streszczenia prac magisterskich
 • CV
 • wydruki bankowe
 • oceny kredytowe
 • zaświadczenia o zdolności kredytowej
 • umowy
 • oferty handlowe
 • wnioski o uznanie dokumentów wystawionych zagranicą
 • wyroki, ugody, postanowienia, wezwania do Sądu
 • pisma z Urzędu Ubezpieczeń Społecznych i NAV
 • korespondencja z Urzędu Skarbowego w Polsce i Norwegii, w tym deklaracje podatkowe i zeznania podatkowe
 • zgłoszenia na Policję
 • postanowienia o umorzeniu dochodzeń
 • potwierdzenia adresu zamieszkania
 • zaświadczenia o prawie pobytu w Norwegii
 • decyzje o przedłużeniu pobytu w Norwegii
 • akty notarialne, w tym umowy majątkowe małżeńskie, podział masy spadkowej i potwierdzenia o nabyciu masy spadkowej
 • umowy o pracę, zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia
 • teksty medyczne, w tym karty uodpornień, wypisy ze szpitala, epikryzy, rozpoznania, konsultacje
 • wnioski, podania, zgłoszenia do urzędów
 • poradniki
 • karty wozu
 • instrukcje obsługi
 • homologacje
 • potwierdzenia złomowania samochodów
 • strony internetowe
 • korespondencja prywatna