Kontakt

Adresse:

Geitmyrsveien 40

0455 Oslo

 

Tlf.: +47 91822463

E-post: alicja.rzadkowska@me.com

Org.nr: 998 550 912

 

 

 

 

 

Cumulus

 

Selv om de innlemmes under

diskrimineringsparagrafen

 

ler vi av nostalgikerne.

 

De kan nås på menneskemuseer,

ved karbonfjellenes føtter:

 

alene.

 

Iblant tar vi dem med til verkstedet,

sjekker reservedeler, oljer ledd,

men fortsatt har vi ingen indikasjon på

 

feilkildens plassering.

 

skrevet av Joanna Rzadkowska

i diktsamlingen Gjentagelsestvang,

utgitt av Bokvennen forlag i 2012.