Statsautorisert translatør i polsk

Jeg er statsautorisert translatør i polsk med erfaring som både oversetter og tolk. Jeg har flyttet til Norge for første gang i 1972, og har bodd i landet i forskjellige perioder i over tjue år. I løpet av den tiden arbeidet jeg som lærer i norsk som andrespråk og som translatør. I Polen arbeidet jeg som amanuensis og universitetslektor ved det skandinaviske instituttet ved universitetet i Gdansk. Jeg samarbeidet da som tolk, oversetter og translatør med journalister, offentlige mydigheter, private personer, politiet og translatørbyråer.

 

Utdanning:

  • Eksamen artium i Katedralskole i Oslo
  • Magistergrad ved det skandinaviske instituttet ved universitetet i Gdansk
  • Voksenopplæring ved universitetet i Tromsø
  • Pedagogisk seminar i Høgskolen i Halden
  • Norsk som andrespråk ved universitetet i Bergen
  • Translatøreksamen ved Norges Handelshøyskole i Bergen
  • Translatør i norsk og svensk i Polen
  • Journalistikk på nettet ved NKS i Oslo